Betingelser

Kjøpsbetingelser ved kjøp fra Produktet.no

1. Betalingsvilkår
Alle priser oppgitt på Produktet.no eller korrespondanse fra oss er inklusiv merverdiavgift dersom ikke annet er spesifisert. Dersom en ordre ikke er betalt innen 48 timer etter at den er bekreftet vil ordren bli kansellert.

 

2. Leveringstid
Normal leveringstid er 2-5 virkedager. Vi sender varene slik at du får dem rett hjem i postkassen din, eventuelt for avhenting på postkontor. Det gis ingen garanti for leveringstid da dette avhenger i all hovedsak av Posten. Leveringstiden som er beskrevet i kjøpsbetingelsene og på enkelte varer er avhengig av lagerstatus og kan derfor avvike.

 

3. Reklamasjon
Dersom en vare har feil eller mangler kan du enten kreve omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet i henhold til forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er normalt 2 år etter at du mottok varen. Dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år utvides reklamasjonsfristen til 5 år. For å kunne gjøre en mangel gjeldende må vi få beskjed i rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen.

 

4. Angrerett
Enkelt fortalt har du 14 dagers angrerett uansett grunn bare du forteller oss om det, fortrinnsvis skriftlig (bruk kontaktskjemaet). Den lengre varianten er:

Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted, heretter kalt Angrerettloven: Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til selgeren etter § 13 innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Ved fjernsalg løper fristen uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt.

Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen, eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Kilde: Forbrukerombudet.

 

5. Uavhentede pakker
Dersom du har bestilt en vare, men av ulike årsaker ikke henter på utleveringsstedet innen hentefristen, vil vi refundere deg dine utlegg fratrukket returporto og 15% av varens kostnad i gebyr.

 

6. Personvern
Informasjonen blir brukt for å gi deg best mulig service og gode tilbud. Vi verken gir, selger eller bytter med dine personopplysninger videre til 3. part. Personopplysningene vil kunne benyttes så lenge du er aktiv kunde hos oss eller du ber om å bli slettet.

 

7. Verneting

Ved en eventuell tvist aksepterer begge parter Sarpsborg som verneting. Dette iht. Tvisteloven § 4-6 – Avtalt verneting.

I Arkivet